سرنوشت لایحه‌ای که تصویب شد اما در راه مجلس «رسوب» گرفت!

ظاهرا لایحه جلوگیری از رسوب کالا دو بار در دولت تصویب شده اما هنوز به مجلس ارسال نشده است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند