سامانه مودیان حلال مشکل فرار مالیاتی

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره تأثیر راه اندازی سامانه مودیان مالیاتی بر ایجاد عدالت و شفافیت مالیاتی در کشور پرداخت.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند