ساعت شروع به کار بدون استثنا ۶صبح است/ساعت کاری تهران شناور نیست

ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی، بدون استثنا از نیمه خرداد تا نیمه شهریور، ساعت ۶ صبح آغاز می‌شود.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند