سازمان اموال تملیکی دیگر حراج حضوری برگزار نمی کند

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، گفت: شفافیت، ایجاد رقابت و حذف واسطه‌ها و استفاده عموم افراد جامعه از حراج‌ها مهمترین دستاورد حراج خرده‌فروشی برخط است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند