سازمان اداری: ترمیم حقوق بر سایر مؤلفه های پرداخت تاثیر ندارد

مصوبه شورای حقوق و دستمزد در خصوص «عدم تأثیر ترمیم حقوق بر سایر مؤلفه‌های پرداخت در احکام کارگزینی و قراردادها»، ابلاغ شد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند