ساختار تولید کشور مونتاژ محور است/ سیاست ارزی نادرست مانع تولید

یک اقتصاد دان با تاکید بر اینکه سیاست ارزی نادرست به شدت مانع از شکل‌گیری ساخت داخل و گسترش زنجیره‌های تولید در کشور است، گفت: ساختار تولید کشور مونتاژ محور است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند