رونق پروژه‌های عمرانی با اوراق بدهی/جایی که تولید تورم نمی‌آفریند

فروش اوراق بدهی راهکاری است که کارشناسان اقتصادی معتقدند می تواند کمک به پروژه‌ها های عمرانی کرده و تورمی را به اقتصاد تحمیل نکند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند