رونق تولید در اسارت قاچاق

بسیاری از کارشناسان اقتصادی از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتقاد کرده‌اند؛ به عبارتی می‌توان چنین گفت که در حال حاضر حتی آماری قابل‌اتکا از میزان قاچاق کالا و ارز وجود ندارد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند