روحانی، روی فراموشی افکار عمومی حساب کرده است

وزارت اقتصاد در گزارشی تصریح کرد که آقای روحانی از کدام وضعیت اقتصادی حرف می‌زند؟ کارنامه اقتصادی دولت قطعا یک فصل نیست که با تک ماده نفت، رشد اقتصادی بالا رفته است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند