روایت آماری از سفره مردم در تیر/ تورم ۸۲.۳ درصدی گوشت

هزینه‌های اولویت‌دار برای خانوارهای ایرانی در بخش خوراکی و غیرخوراکی که شامل گوشت، مسکن و سوخت می‌شود، در تیر ماه ۱۴۰۲ به ترتیب با تورم ۸۲.۳، ۳۶ و ۲۳.۹ درصدی مواجه بوده‌اند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند