روابط ایران با بانک توسعه اسلامی افزایش یافته است

وزیر اقتصاد در ادامه رایزنی های فشرده دو سال اخیر با بانک توسعه اسلامی و با هدف پیشبرد برنامه های مشترک همکاری دو طرف، در مراکش با رئیس بانک توسعه اسلامی دیدار کرد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند