رشد ۲۱ درصدی تولید و ۴۲ درصدی فروش در اردیبهشت ماه

سخنگوی اقتصادی دولت از رشد متوسط ۲۱ درصدی در تولید صنایع و ۴۲ درصدی در فروش در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه خبر داد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند