رشد اقتصادی در گرو بهره‌وری و توسعه پایدار است

یک کارشناس اقتصادی گفت: صدها میلیون نفر در طول ۵۰ سال گذشته با رشد سریع اقتصادی خود را از فقر نجات داده‌ و سالم‌تر و طولانی‌تر از همیشه زندگی کرده‌اند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند