رسمیت بخشیدن به پدیده رمزارزها اجتناب ناپذیر است

مدیر گروه بازارهای مالی پژوهشکده امور اقتصادی رسمیت بخشیدن به پدیده رمزارزها و رمزدارایی‌ها را اجتناب ناپذیر ارزیابی کرد و آن را یک شمشیر دولبه خواند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند