دولت چاره ای جز تبعیت از قیمت ندارد/ ارزهای ترجیحی دوامی ندارد

یک کارشناس اقتصادی گفت: به طور کلی دولت شاید بتواند در کوتاه مدت بر مکانیسم قیمت‌ها تأثیرگذار باشد اما واقعیت این است که دولت در بلند مدت چاره‌ای جز تبعیت از قیمت و بازار را ندارد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند