دولت سیزدهم از چالش‌ها تا دستاوردها

کابینه سیزدهم که دولت را با چالش‌های جدی تحویل گرفت،گام‌های موثری را با هدف ثبات آفرینی در عرصه‌های مختلف برداشت اما تورم و گرانی مسکن، دستاوردهای مثبت دولت را تحت‌الشعاع خود قرار داده است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند