دولت به دنبال کاهش تعداد یارانه‌بگیران نیست

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: دولت اراده‌ای برای کاهش تعداد یارانه‌بگیران ندارد، اما ممکن است افرادی که قبلاً یارانه می‌گرفتند با اطلاعات جدید مشمول نباشند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند