دولت از افشای اسامی ابر بدهکاران بانکی عقب نشینی نمی کند

وزارت اقتصاد اعلام کرد: افشای اسامی ابر بدهکاران بانکی الزام قانون بودجه در سال گذشته بود اما گام های عملی دولت در این زمینه به پیش از تصویب این قانون باز می گردد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند