دریافت مالیات سود سپرده‌های حقوقی، حکم بودجه ۱۴۰۱ است

سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: رفع معافیت سود سپرده‌های اشخاص حقوقی از معافیت مالیاتی، مصوب مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ است و در قانون بودجه ۱۴۰۲ تکرار نشده است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند