درآمد ۲ هزار ۳۰۰ میلیارد تومانی سلبریتی ها

سخنگوی سازمان امور مالیاتی از تلاش برای مالیات ستانی از سلبریتی ها و بلاگرها خبر داد و گفت: در این بررسی مشخص شد ۲۱۳ بلاگر و سلبریتی ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان واریزی حساب داشتند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند