خیرات نان هوشمند شد/ پرداخت ۹۰ درصد هزینه نان توسط خیرین

امروز از سامانه‌ای تحت عنوان سامانه هوشمند نذورات و خیرات نان رونمایی شد که بر اساس سازوکار این سامانه، ۹۰درصد هزینه نان توسط خیرین و ۱۰درصد توسط افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی پرداخت می شود.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند