خبر خوش وزیر اقتصاد از ابلاغ افزایش سهمیه پرداخت وام ازدواج

خاندوزی وزیر اقتصاد گفت: بانک مرکزی ۱۲۰ هزار مورد افزایش سهمیه پرداخت وام ازدواج به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند