خاندوزی: وضعیت پرداخت وام های خرد مناسب نیست؛ بانک مرکزی کمک کند

وزیر اقتصاد با بیان اینکه یکی از نارضایتی ها مربوط به نحوه پرداخت وام های خرد است، گفت: امیدواریم بانک مرکزی رسماً ابلاغ کند که در سقف وام‌های خرد بانک‌ها با فوریت این نیاز را برآورده کنند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند