خاندوزی: نرخ رشد نقدینگی به ۲۷ درصد رسید

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به آذر امسال به ۲۷ درصد رسیده است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند