خاندوزی: مستندات فرارهای مالیاتی به دادستانی تهران ارسال شود

همزمان با اعلام دادستانی مبنی بر ارائه مستندات فرارهای مالیاتی از سوی وزارت اقتصاد، خاندوزی وزیر اقتصاد از دستور ویژه به سازمان مالیاتی برای ارائه این مستندات به دادستانی خبر داد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند