خاندوزی: صورت مالی یک شرکت دولتی در مجمع سالانه مردود اعلام شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی‬ گفت: صورت مالی ۱۳۹۹ یک شرکت دولتی در مجمع سالانه مردود اعلام شد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند