خاندوزی خواستار حذف نام ایران از ذیل توصیه هفت FATF شد

وزیر اقتصاد در نامه ای اعتراضی به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار آن شد تا نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت حذف شود.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند