خاندوزی: اولین تاییدیه مربوط به بانک آف‌شور در حال صدور است

وزیر اقتصاد ضمن تشریح جزئیات دستورالعمل متنوع سازی روش های ورود سرمایه به کشور، گفت: اولین تاییدیه مربوط به بانک آف شور توسط بانک مرکزی در حال صدور است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند