حمایت‌ خارج از عرف بانک‌ها از فروشگاه‌ها به شورای رقابت ارجاع شد

رییس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار گفت: حمایت‌ خارج از قاعده بانک‌ها از فروشگاه‌های بزرگ به شورای رقابت ارجاع شد

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند