حمایت‌ها به تناسب سیاست‌های اصلاح یارانه‌ای کشور ادامه می‌یابد

رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گغت: قرار است از مهرماه یارانه دارو به جای نهادهای بیمه‌گر به مصرف‌کننده نهایی اختصاص پیدا کند و پس از یکی دو ماه، پرداخت یارانه‌ها و حمایت‌ها قطع نمی‌شود

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند