حذف اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه ضربه بزرگ به حرکت دانش‌بنیانی شد

یک کاشناس اقتصادی به بیان توضیحاتی درباره لزوم حفظ اعتبار مالیاتی واحدهای تحقیق و توسعه در برنامه هفتم توسعه پرداخت و گفت: اگر اعتبار مالیاتی حذف می‌شد خطری بزرگ برای اقتصاد دانش پایه بود.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند