حادثه تروریستی کرمان، نشانگر قساوت دشمنان در برابر مردم ایران است

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در پی حادثه تروریستی کرمان و شهید و زخمی شدن جمعی از هموطنانمان تسلیت اعلام کرد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند