جلوگیری از احتکار و اختلاس با اجرای کامل سامانه مودیان

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره تأثیر سامانه مودیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی بر جلوگیری از اختلاس احتکار و گران فروشی پرداخت.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند