جلسه شورای رقابت در مورد قیمت گذاری خودرو فردا برگزار می شود

جلسه جدید شورای رقابت پیرامون بررسی دستورالعمل قیمت گذاری خودرو فردا برگزار می شود.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند