جزئیات پیشنهادات صندوق توسعه ملی برای برنامه هفتم توسعه

برنامه هفتم توسعه درحالی در هفته جاری با حضور معاون اول رئیس‌جمهور رونمایی شد که صندوق توسعه ملی شش پیشنهاد در زمینه‌ رابطه دولت و این صندوق درمورد درآمدهای نفتی طی برنامه ارائه کرده است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند