جزئیات نامه وزیر اقتصاد به ۶ وزیر

وزیر اقتصاد در نامه به ۶ وزیر با تاکید بر اینکه مجوزهای جدید صرفا یک شناسه یکتا است، درخواست کرد احکام مربوط به ماهیت مجوزهای جدید را به ماموران نظارتی آن نهادها یادآوری کنند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند