جزئیات زمان‌بر بودن صدور برخی از مجوزها و استعلام‌ها

خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: طبق مصوبه هیات مقررات زدایی و تسهیل محیط کسب و کار در بسیاری از زمینه‌ها، دستگاه‌های کشور باید حداکثر در مدت ۷روز پاسخ مجوزهای لازم را صادر کنند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند