تکذیب مالیات ستانی از اجاره نشین ها

سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه ای خبرسازی رسانه ها در مورد مالیات ستانی از مستاجران را تکذیب کرد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند