توضیحات خاندوزی در مورد انحراف منابع در برخی از بانکهای خصوصی

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد انحراف چشمگیر برخی از بانک‌های خصوصی در تسهیلات دهی نسبت به سپرده در برخی از استان‌ها توضیحاتی ارائه کرد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند