تورم تولیدکننده به ۳۲ درصد رسید

سخنگوی اقتصادی دولت از ر رشد نقدینگی ۲.۱ درصدی در دو ماه گذشته خبر داد و گفت: تورم تولیدکننده نیز روند نزولی داشته و به ۳۲ درصد رسیده است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند