تنوع بی شمار حساب‌های بانکی؛ منجر به فرار مالیاتی می‌شود

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: تنوع بی شمار حساب‌های بانکی افراد محل اشکال است؛ زیرا قابلیت نظارت بر حساب‌های مالی افراد با این روند امکان پذیر نیست.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند