تمدید مهلت برگشت ارز صادراتی صادرکنندگان سال ۱۴۰۱ تا پایان شهریور

مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان سال ۱۴۰۱ تا پایان شهریور ماه سال جاری تمدید شد که این مهلت شامل بهره مندی از معافیت های مالیاتی نیز می شود.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند