تعیین تکلیف ۱۲۰ هزار ماینر/ فروش ماینرها فقط به افراد دارای مجوز

معاون سازمان اموال تملیکی از تعیین تکلیف ماینرهای موجود در انبارهای این سازمان خبر داد و گفت که ماینرهای مزایده ای فقط به افراد دارای مجوز بهره برداری فروخته می شود.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند