تصویب ۱.۲ میلیارد دلار طرح سرمایه‌گذاری خارجی

یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار طرح سرمایه گذاری خارجی در بخش های مختلف اقتصادی در دهمین جلسه هیات سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۴۰۲ به تصویب رسید.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند