تشکیل اولین تعاونی آزادکاری (فریلنسر) در کشور

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل نخستین تعاونی آزادکاری (فریلنسر) در کشور خبر داد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند