ترجیح خانوارها به دریافت یارانه نقدی

در حال حاضر یک میلیون خانوار معادل ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از کالابرگ الکترونیک استفاده می‌کنند که متولیان امر امیدوارند این عدد از ۱۰ میلیون خانوار عبور کند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند