ترانزیت خارجی از مسیر ایران به ۱۴.۲ میلیون تن رسید

ترانزیت خارجی از مسیر ایران در ۱۰ ماهه سال جاری به ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تن رسید که بیانگر رشد ۲۹ درصدی است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند