تخلف سازمان خصوصی سازی در سهام عدالت/ ۲۰ میلیون جامانده داریم

رئیس فراکسیون سهام عدالت در مجلس با اشاره به اینکه جاماندگان سهام عدالت ۲۰ میلیون نفر هستند، گفت: ممانعت و تخلف سازمان خصوصی سازی موجب شد ۳.۵ میلیون نفر به مجموعه سهامداران اضافه نشوند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند