تخصیص ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار به طرح‌های عمرانی

سازمان برنامه و بودجه کشور از تخصیص ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در ماه گذشته به طرح‌های عمرانی حوزه حمل و نقل کشور خبر داد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند