تخصیص سهام عدالت به جاماندگان در انتظار تایید هیئت دولت

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مصوبه تخصیص سهام عدالت به جاماندگان هنوز به تایید هیئت دولت نرسیده است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند